DOWNLOAD

You can download various forms provided by Nepal Medical Council
S.N Posted On Title
1 Thu, 28th January 2021 नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (Registration Certificate) का लागि दरखास्त आवेदन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा विधिहरु (२०७७-१०-१२) View Details

Download
2 Fri, 5th June 2020 Provisional Registration Form View Details

Download
3 Fri, 17th April 2020 ID Card Form View Details

Download
4 Fri, 16th July 2010 Goodstanding Form View Details

Download
5 Thu, 9th September 2010 Foreign National Doctors Registration form View Details

Download