नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (Registration Certificate) का लागि दरखास्त आवेदन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा विधिहरु (२०७७-१०-१२)