उपचारसंग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बारे नेपला मेडिकल काउन्सिलको बिज्ञप्ति ! (२०७९ भदौ २१)