उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ! (२०७८ कार्तिक ५)