स्नाकोत्तर तहको भर्ना शुल्क नलिने सम्बन्धी सूचना ! (२०८१ असार २०)