२०८० साल जेठ १७ देखि १९ गते हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (Licensing Exam) को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना ।