परिमार्जित र सुरक्षा बिशेषता सहितको प्रमाणपत्र र परिचयपत्र नि:शुल्क जारी गर्नेबारे सूचना !