नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्तावाला चिकित्सकहरुलाई अत्यन्त जरुरि सूचना !