नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! (मिति २०८० माघ १०)