नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको मिति, समय र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना ! (२०८० असोज ७)