नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको आवेदन शुल्क सम्बन्धि सूचना ! (२०८० भाद्र २७)