नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सवारीसाधन खरीदको लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९ असोज २६)