नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २०८१ सालको बार्षिक तालिका तथा दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको परीक्षा फारम खुलेको सम्बन्धी सुचना ! (२०८० चैत्र २२ गते)