नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७ मंसिर २९