नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनर्योग सम्बन्धी सुचना ! (२०७७/०८/१५)