नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन सम्बन्धी जरुरी सूचना ! (२०७८ असोज ११)