नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन मतदाता सम्बन्धी सूचना ! (२०७८ असोज २० )