नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ईन्टर्नसीप प्रमाणपत्र सम्बन्धी सूचना !