नेपाल मेडिकल काउन्सिलको CPD कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ! (२०७७ श्रावण १७ गते)