नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा (लाईसेन्स परीक्षा) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ! (२०७७-०६-०५)