नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बिशेष परीक्षा (Special Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ! (२०७८-०८-२४)