नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अत्यन्त जरुरी सूचना ! (२०८० असार २८)