नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता बिपरित कार्य नगर्न तथा नगराउनहुन अत्यन्त जरुरि सूचना !