नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट उपलब्ध सेवाहरु हेरफेर सम्बन्धी सूचना ! (२०७७-०४-२६)