नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट जारी हुने बिभिन्न प्रमाणपत्रका लागी अनलाइन आवेदन गर्ने बारे सूचना (मिति २०७७ साउन ८ गते)