नेपाल मेडिकल काउन्सिल निर्वाचन समिति-२०७८ को उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ! (२०७८ कार्तिक ३)