मिति २०७९ साल जेठ १२ देखि १४ गते सम्म संचालन हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी सूचना l (२०७९ जेठ १०)