मिति २०७९ साल चैत्र १७ गते गते सञ्चालन हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बिशेष परीक्षा सम्वन्धि सूचना ! (२०७९ चैत्र १०)