मिति २०७८ साल भाद्र १८ गते शुक्रबार सम्पन्न बिशेष दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! (२०७८ भाद्र २० गते)