मिति २०८० माघ १६ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन भएको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना !