मिति २०७७ कार्तिक १ गते शनिवार सम्पन्न दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७७ कार्तिक ३ गते )