मिति २०८० जेष्ठ १७ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन भएको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०८० जेष्ठ २१)