मिति २०८० असोज १० देखि १२ गतेसम्म सञ्चालन भएको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ! (२०८० असोज १४)