आसन्न निर्वाचन बखत नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यालय समय र सेवा बारेको सूचना ! (२०७८ कार्तिक २५)