नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्र (Temporary Registration) का लागि पूरा गर्नुपर्ने विधिहरू